ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDIO NIKOS
ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΚΡΗΤΗΣ

Δημοκρατίας 55 τ.κ 72200

ΤΗΛ.28420-26713

email: mpalonik@yahoo.gr